Aktuelle saker

Rehabilitering etter Covid-19

Rehabilitering etter Covid-19

Pasienter som har gjennomgått alvorlig covid-19-infeksjon vil ofte ha behov for spesialisert rehabilitering med oppfølging av flere faggrupper når de er ferdigbehandlet

Kirsten Astrid Hauge til minne

Kirsten Astrid Hauge til minne

Kirsten var et aktivum for så mange og også for Godthaabs Venneforening. Utdannet ergoterapeut, allsidig, kreativ og flink med mennesker. Kirsten tok

Ny informasjonsportal og infokanal

Ny informasjonsportal og infokanal

Den ene er infoportalen via TV på samtlige pasientrom, som inneholder verdifull informasjon og som skal gjøre hverdagen til våre pasienter enklere,

Fortsatt stort fokus på smittevern

Fortsatt stort fokus på smittevern

Vi praktiserer god avstand under trening, og ansatte bruker munnbind når avstandsregelen ikke er mulig å overholde i behandlingen. Maten lages fortsatt

Rehabilitering under pandemien

Rehabilitering under pandemien

Godthaab har lang erfaring med pasienter med et sammensatt sykdomsbilde, og er glad for å kunne bidra med vår spisskompetanse. Det er

Aktivitet og tilbud mot høsten

Aktivitet og tilbud mot høsten

Vi har gode erfaringer med organiseringen vi innførte etter gjenåpningen – der inneliggende pasienter er fordelt på to team. Dagpasientene utgjør et

Sommer på Godthaab

Sommer på Godthaab

Godthaab går sommerperioden i møte med tilnærmet full drift, men med noe færre pasienter for å kunne overholde alle smitterestriksjoner. Døgnpasientene er