Aktuelle saker

Full drift igjen fra 18. mai 2021

Full drift igjen fra 18. mai 2021

I perioden med stengt døgndrift har våre utearealer og skogsløype blitt flott oppgradert, og flere positive overraskelser kommer. Våre vakre, grønne omgivelser

Åpning av døgntilbudet 18. mai!

Åpning av døgntilbudet 18. mai!

Vi planlegger nå gjenåpning av døgnrehabiliteringstilbudet vårt fra tirsdag 18. mai. Inntakskontoret behandler henvisninger fortløpende og svarer gjerne på spørsmål på telefon

Stengt døgntilbud, åpent dagtilbud

Stengt døgntilbud, åpent dagtilbud

Utviklingen av pandemien og betydelig reduksjon i antall henvisninger gjør at vi dessverre må stenge døgntilbudet midlertidig fra påske; i første omgang

Full aktivitet igjen

Full aktivitet igjen

Godthaab følger smittesituasjonen tett, og etter regjeringens pressekonferanse onsdag 3. februar har vi besluttet å gjenoppta fullt dagtilbud fra og med mandag

Begrenset DAGtilbud videre!

Begrenset DAGtilbud videre!

Dvs. at dagpasienter hjemmehørende i de 10 kommunene som omfattes av de strengeste smittetiltakene fortsatt ikke kan møte til dagkonsultasjoner. Dette gjelder

Rehabilitering etter Covid-19

Rehabilitering etter Covid-19

Pasienter som har gjennomgått alvorlig covid-19-infeksjon vil ofte ha behov for spesialisert rehabilitering med oppfølging av flere faggrupper når de er ferdigbehandlet

Kirsten Astrid Hauge til minne

Kirsten Astrid Hauge til minne

Kirsten var et aktivum for så mange og også for Godthaabs Venneforening. Utdannet ergoterapeut, allsidig, kreativ og flink med mennesker. Kirsten tok