Aktuelle saker

Aktivitet og tilbud mot høsten

Aktivitet og tilbud mot høsten

Vi har gode erfaringer med organiseringen vi innførte etter gjenåpningen – der inneliggende pasienter er fordelt på to team. Dagpasientene utgjør et

Sommer på Godthaab

Sommer på Godthaab

Godthaab går sommerperioden i møte med tilnærmet full drift, men med noe færre pasienter for å kunne overholde alle smitterestriksjoner. Døgnpasientene er

Tilbake til normal drift

Tilbake til normal drift

Vi er glade for å være i gang med full døgndrift igjen! Nå planlegger vi også gjenåpning av dagtilbudet for et begrenset

Vi åpner igjen!

Vi åpner igjen!

Gode nyheter! Etter å ha vært stengt siden påske som følge av Covid-19-pandemien, åpner vi dørene igjen onsdag 13. mai. I første

Godthaab midlertidig stengt

Godthaab midlertidig stengt

Som en konsekvens av Covid-19-pandemien må Godthaab Helse og Rehabilitering dessverre stenge midlertidig fra fredag 3. april. Vi håper å se både

VIKTIG INFORMASJON vedr. Covid-19

VIKTIG INFORMASJON vedr. Covid-19

Driften ved Godthaab Helse og Rehabilitering er nå dessverre redusert pga. Covid-19-pandemien. Vi har inntil videre ikke anledning til å tilby dagrehabilitering,

Ytterligere tiltak på Godthaab…

Ytterligere tiltak på Godthaab…

Godthaab Helse og Rehabilitering ser seg tvunget til å innføre ytterligere tiltak i forbindelse med den aktuelle situasjonen rundt Covid-19. Som bidrag