Rehabilitering

Rehabilitering

Godthaab Helse og Rehabilitering er i dag et moderne senter for rehabilitering, og vårt tverrfaglige tilbud bygger på kjent forskning og erfaring og har avtale med Helse Sør- Øst for følgende diagnosegrupper:

  • Brudd- og slitasjeskader i skjelett (ortopedi)
  • Hjertesykdommer
  • Reumatologiske sykdommer
  • Komplekst og/eller sammensatt sykdomsbilde (inkludert rehabilitering etter gjennomgått Covid-19-sykdom)
  • Vurderingsopphold hjertesykdommer

Vårt tverrfaglige rehabiliteringstilbud bygger på kjent forskning og erfaring. Vi har et tverrfaglig behandlingsteam som består følgende fagprofesjoner: Lege, sykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut, psykolog, helseveileder og ernæringsfysiolog. I samarbeid med pasienten utarbeides det en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan. I tillegg har vi ulike trenings- og undervisningstilbud i grupper.

Sykepleietjenesten er døgnbemannet og bistår med medisinsk oppfølging og ved ulike hjelpebehov.
Alle pasienter får en innkomstkonsultasjon hos en av våre leger.

Vi har et eget mestringsprogram. I dette inngår både undervisning i grupper og individuelle samtaler.