Rehabilitering

Rehabilitering

Godthaab Helse og Rehabilitering er et tverrfaglig spesialisert rehabiliteringssenter med et bredt faglig tilbud. Vi har avtale med Helse Sør-Øst for følgende diagnosegrupper:

  • Brudd- og slitasjeskader i skjelett (ortopedi)
  • Reumatologiske sykdommer
  • Hjertesykdommer (inkl. vurderingsopphold ved hjertesykdom)
  • Komplekst og/eller sammensatt sykdomsbilde (inkl. følgetilstander etter Covid-19)

Vårt rehabiliteringstilbud bygger på kjent forskning og erfaring. Vi har et tverrfaglig behandlingsteam som består av følgende fagprofesjoner: Lege, sykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut, psykologspesialist, helseveileder og ernæringsfysiolog. I samarbeid med pasienten utarbeides det en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan. I tillegg har vi ulike trenings- og undervisningstilbud i grupper.

Sykepleietjenesten er døgnbemannet og bistår med medisinsk oppfølging og ved ulike hjelpebehov.